За нас

Кои сме ние?

Школата по конферентен превод е част от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е единствената школа в България с петнадесет поколения утвърдени преводачи в институциите на Европейския съюз и на българския пазар. В нея под формата на магистърска програма „Конферентен превод“ се провежда едногодишен курс на обучение по устен превод с практическа насоченост. Създадена с помощта на Генерална дирекция „Устни преводи“ към Европейската комисия, школата започва работа през 2002 г.

Представяне на магистърска програма „Конферентен превод”, ФКНФ, СУ, 2017
Представяне на магистърска програма „Конферентен превод”, ФКНФ, СУ, 2017

Какво правим?

Магистърската програма „Конферентен превод“ има за цел да подготви конферентни преводачи както за нуждите на институциите на ЕС, така и за местния пазар.

Обучението протича съгласно стандартите на утвърдените европейски преводачески школи и изискванията на европейските институции, в частност Европейската комисия и Европейския парламент.

Професия Устен преводач в европейските институции
Професия: Устен преводач в европейските институции (интервю в karieri.bg)

Какво е конферентен превод?

Конферентният превод е вид професионален устен превод, който се предоставя като услуга на конферентни събития или институции на международно ниво. Такива събития могат да бъдат например семинари, конференции, кръгли маси, групови обучения, публични церемонии. Сред организациите, които редовно ползват устен превод, са институциите на ЕС, ООН, НАТО, ОССЕ, държавни институции, браншови организации, неправителствени организации и частни възложители.

Съществуват различни начини да се осигурява устен превод. Може би най-известен е симултанният (или синхронен) превод – преводачът работи в звукоизолирана кабина със слушалки и превежда едновременно с изказването на оратора, а аудиторията слуша превода посредством приемници. Друг разпространен режим на работа е консекутивният превод, при който преводачът и ораторът се редуват да вземат думата.

Симултанен превод

Устният превод изисква специфични умения, които са различни от необходимите при писмения превод. Като начало е задължителна високата езикова компетентност и познаването на културите на регионите, в които се говорят съответните езици. При устния превод обаче е необходимо да се придобият и развият и конкретни техники на работа, комуникационни умения, способност за работа под стрес, бързи реакции, умения за екипна работа, за водене на бележки, етично поведение и други.

bg_BGBulgarian