Прием

Какви са условията за кандидатстване?

За да кандидатствате за магистърска програма „Конферентен превод“, трябва да отговаряте на следните условия:

  • да имате диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен (независимо с каква насоченост) със среден успех от курса на обучение и от бакалавърските държавни изпити най-малко много добър 4.50;
  • да владеете отлично както родния си език (български), така и един активен чужд език от следните: английски, френски или немски език.

Каква е процедурата по подаване на документи?

Документи се подават в определените за това дни в рамките на кандидатстудентската кампания в СУ. Необходими са:

  • електронно подадено заявление;
  • платена такса;
  • диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен.

*Ако дипломата е издадена от чужд университет, тя следва да бъде преведена и легализирана.

**Ако сте завършили бакалавърската или магистърската си степен във ФКНФ, но все още не сте получили дипломата си, можете да подадете уверение, заверено в отдел „Студенти“ на същия факултет.

***Ако сте завършили бакалавърската или магистърската си степен в друг факултет или друг университет, но все още не сте я получили, следва да подадете преведена и легализирана академична справка.

При въпроси по процедурата се обръщайте към Деканата на ФКНФ, тел. 02/8468290, стая 231 в Ректората.

Кога се подават документи за кандидатстване?

Документи се подават в периода 1-11.09 включително.

Следете и секция Новини, където има информация за конкретните дати за писмения и устния изпит и за възможна стипендия.

Какво представляват изпитите?

Приемният изпит се провежда в две части: писмен и устен превод.

Първата част се състои в писмен превод на обществено-политически текст от и на чужд език (английски, немски или френски). Успешно издържалите писмения изпит (с успех най-малко много добър 4.50) се допускат до устен изпит, който обикновено се провежда на следващия ден.

Устният изпит се изразява в консекутивен превод без записки на две речи с дължина от около три минути – една от и една към чуждия език на кандидата. Кандидатът изслушва цялата реч, след което я превежда. Целта е преводът да предава максимално точно структурата, логиката и основните послания и идеи на първоначалната реч. Не е задължително, но е предимство да се предадат подробности, числа, прояви на лично отношение и чувство за хумор от страна на оратора. Обръща се внимание не само на езиковите, но и на комуникативните умения (напр. зрителен контакт, език на тялото, ясна дикция, интонация). След двата превода членовете на комисията могат да зададат и въпрос, свързан с актуалните политически събития или с европейските институции. В изпитната комисия участва и представител на Генерална дирекция „Устни преводи“ на Европейската комисия.

Може ли да се кандидатства с повече от един език?

Ако искате по време на обучението си да работите с два или дори три езика, то най-напред трябва да си изберете само един основен активен език, с който да кандидатствате. Ако бъдете приети, ще имате възможност да положите допълнителен писмен изпит (който протича по същия начин) с другия ви език и ако резултатът е добър, да го добавите като работен за вас.

Успех!

Споделяне:

bg_BGBulgarian