Въпроси

Въпроси

Ето отговорите на някои от най-често задаваните въпроси във връзка с програмата:

Как да стана преводач в Брюксел?

Ако искате да станете устен преводач на свободна практика в европейските институции, пълната информация за процедурата по кандидатстване можете да намерите тук: https://europa.eu/interpretation/index_bg.html#1_eligibility

За мен ли е устният превод?

Устният превод е за всеки, който владее поне един чужд език на необходимото ниво, притежава умения за общуване, проявява интелектуално любопитство към разнообразни области на знанието, приспособява се лесно към различна среда и – най-важното – търси професия, която носи удовлетворение и удоволствие.

Трябва ли да съм завършил СУ, за да мога да кандидатствам?

Не е задължително. Изискването е да имате завършена бакалавърска степен, независимо дали е филологическа и дали е от СУ.

Колко добре трябва да знам езика, за да кандидатствам?

Нивото на владеене на активния език трябва да се равнява на С1/С2 според Европейската езикова рамка. Обучението в магистърската програма не предполага езиково обучение от типа на общите чуждоезикови курсове.

Мога ли да кандидатствам с други езици освен с английски, френски, немски?

Не. Активните езици, с които можете да кандидатствате, са само английски, френски и немски.

Поради естеството на работата ми може да се наложи да отсъствам от занятията. Колко ще попречат отсъствията на подготовката ми?

Обучението съчетава активно участие в занятията и системна самоподготовка. Който и да е от двата елемента поотделно не е достатъчен за пълноценно и успешно завършване на курса.

Мога ли да уча, докато работя на пълно работно време?

Не е препоръчително. Обучението включва голям брой часове за самоподготовка.

Предлагат ли се стипендии?

Всяка година ГД „Устни преводи“ към Европейската комисия обявява конкурс за стипендии за студенти по конферентен превод според нуждите на дирекцията. СУ не предлага стипендии.

Колко струва обучението в Магистърска програма „Конферентен превод“?

Таксата за обучение е 2400 лв., т.е. 1200 лв. за семестър.

Ако не намирате отговор на своя въпрос, пишете ни на:

E-mail: scisofia@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/schoolforconferenceinterpreters/

bg_BGBulgarian